Przegląd i serwis klimatyzacji z czyszczeniem i odgrzybianiem w domu i mieszkaniu, biurze restauracji i lokalu usługowym. Regularne przeglądy i serwisy są gwarantem optymalnej i długotrwałej pracy urządzeń.


✆ 729 850 839
✉ biuro@klimatyzacjawarszawa.info


Serwis klimatyzacji w Warszawie i Piasecznie

Gwarantujemy czas reakcji do 7 godzin od zgłoszenia, od poniedziałku do piątku. W przypadku Klientów posiadających serwerownie lub inne pomieszczenia o znaczeniu strategicznym, oferta serwisowa dostosowywana jest indywidualnie.

W ramach serwisu klimatyzacji przeprowadzamy przegląd jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wymagane jest regularne czyszczenie klimatyzacji z odgrzybianiem. Zapobiega to rozwojowi bakterii, pleśni i grzybów, które mogą mieć bardzo zły wpływ na nasze zdrowie.

Serwis to nie tyko czyszczenie i odgrzybianie urządzeń. Uzupełniamy również czynnik chłodniczy, a także przeprowadzamy szereg czynności mających na celu kontrolę pracy i stanu danego urządzenia polegające na sprawdzeniu:

 • układu elektrycznego
 • układu odprowadzającego wodę
 • wydajności urządzenia
 • szczelności układu chłodniczego i grzewczego
 • poprawności działania funkcji urządzenia

Przegląd i konserwacja klimatyzacji. Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne wymagają okresowych przeglądów. Większość producentów zaleca przeprowadzenie przeglądu przynajmniej dwa razy do roku, przed i po sezonie.

Regularne serwisowanie klimatyzacji zapewni odpowiednią jakość powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach, również w sytuacji kiedy klimatyzacja wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń oraz przedłuży żywotność i bezawaryjność urządzeń.

Nasi technicy posiadają wszystkie niezbędne szkolenia i certyfikaty oraz wieloletnie doświadczenie w serwisie klimatyzacji.

Pracodawcy mają ustawowy obowiązek dbania o odpowiednią jakość urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych w biurach.

Wybierz nasz serwis klimatyzacji w Warszawie i Piasecznie

Umowa serwisowa z naszą firmą gwarantuje:

 • stalą opiekę serwisową i regularne przeglądy
 • czas reakcji do kilku godzin w przypadku awarii
 • ekspresowy czas napraw
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji i napraw klimatyzacji

W trakcie każdego przeglądu klimatyzacji technicy przeprowadzają również kompleksowe czyszczenie i odgrzybianie urządzenia.


Obowiązki pracodawcy w zakresie serwisu klimatyzacji

Klimatyzacja to urządzenie, które jest coraz częściej wykorzystywane w biurach i innych miejscach pracy. Jej celem jest zapewnienie pracownikom komfortowych warunków pracy, w tym odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W związku z tym, pracodawca ma obowiązek zapewnienia regularnego serwisu klimatyzacji.

Serwis klimatyzacji – dlaczego jest to konieczne?

Podstawa prawna

Obowiązek pracodawcy w zakresie serwisu klimatyzacji wynika z następujących przepisów:

 • Kodeks pracy – art. 207
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – § 117

Częstotliwość – przegląd i serwis klimatyzacji

Częstotliwość serwisu klimatyzacji powinna być określona w dokumentacji technicznej urządzenia. W przypadku braku takich wytycznych, serwis klimatyzacji powinien być wykonywany co najmniej raz w roku.

Zakres serwisu

W ramach serwisu klimatyzacji powinny być wykonane następujące czynności:

 • Odgrzybianie klimatyzacji – usuwanie pleśni i bakterii z układu klimatyzacji.
 • Czyszczenie, mycie i odgrzybianie lub ewentualnie wymiana filtra powietrza – filtr powietrza odpowiada za oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń.
 • Określenie stanu technicznego urządzenia – sprawdzenie, czy wszystkie elementy urządzenia działają prawidłowo.

Kto może wykonywać serwis klimatyzacji?

Przegląd i serwis klimatyzacji może być wykonywany przez uprawnionych instalatorów. Uprawnienia instalatorów są nadawane przez jednostki certyfikujące.

Obowiązek pracownika

Pracownik ma obowiązek współdziałać z pracodawcą w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym, pracownik powinien współpracować z pracodawcą w zakresie serwisu klimatyzacji.

Oprócz powyższych informacji, warto również wspomnieć o następujących kwestiach:

 • Klimatyzacja w miejscu pracy może mieć pozytywny wpływ na zdrowie i wydajność pracowników.
 • Regularny serwis klimatyzacji pozwala na wydłużenie jej żywotności i zmniejszenie kosztów eksploatacji.
 • Pracodawca może zlecić wykonanie serwisu klimatyzacji firmie zewnętrznej lub samodzielnie zatrudnić uprawnionego instalatora.

Podsumowanie

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom regularnego serwisu klimatyzacji. Serwis klimatyzacji pozwala na zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także wydłużenie żywotności urządzenia.

Przegląd i serwis klimatyzacji was last modified: by