Klimatyzacja i wentylacja w biurze, a obowiązki pracodawcy

Klimatyzacja i wentylacja w biurze

Klimatyzacja i wentylacja w biurze – oprócz zainstalowania instalacji w biurze należy również odpowiednio o nią dbać. Reguluje to rozporządzenie z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej temperatury oraz jakości powietrza w pomieszczeniach pracy poprzez odpowiednią konserwację urządzeń oraz czyszczenie i odgrzybianie.

Producenci zalecają czyszczenie klimatyzacji dwa razy do roku

Zgodnie z treścią przywołanego rozporządzenia powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji musi zostać oczyszczone z pyłów i wszelkich substancji szkodliwych dla zdrowia.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
✆ 729 850 839
✉ biuro@klimatyzacjawarszawa.info


SERWIS KLIMATYZACJI W BIURZE

W nieczyszczonej klimatyzacji mogą rozwijać się bakterie i grzyby. Od zanieczyszczonej klimatyzacji mogą pojawić się u pracowników reakcje alergiczne i podrażnienia błoń łuzowych, takie jak katar, zapalenie spojówek, zespół suchego oka i kaszel. Może także dojść do zakażenia bakterią legionelli.

Czytaj więcej na ten temat kadry.infor.pl


Serwis klimatyzacji i wentylacji w biurach, lokalach usługowych czy gastronomicznych

Klimatyzacja i wentylacja to urządzenia, które są niezbędne w wielu miejscach, w tym w biurach, lokalach usługowych czy gastronomicznych. Aby działały one sprawnie i bezpiecznie, należy je regularnie serwisować.

Obowiązki zarządców budynków

Zarządcy budynków mają obowiązek zapewnić odpowiedni stan techniczny klimatyzacji i wentylacji w budynku. Obejmuje to również obowiązek regularnego serwisowania tych urządzeń.

Obowiązki właścicieli firm

Właściciele firm, którzy użytkują klimatyzację i wentylację w swoich lokalach, również mają obowiązek zapewnić ich sprawność i bezpieczeństwo. W praktyce oznacza to, że właściciele firm powinni zlecać regularny serwis tych urządzeń.

Korzyści z regularnego serwisu

Regularny serwis klimatyzacji i wentylacji zapewnia szereg korzyści, w tym:

  • Dłuższą żywotność urządzeń – regularny serwis pomaga w utrzymaniu urządzeń w dobrym stanie technicznym, co przekłada się na ich dłuższą żywotność.
  • Wyższą wydajność – regularne czyszczenie i odgrzybianie urządzeń pozwala na usunięcie zanieczyszczeń, które mogą ograniczać przepływ powietrza i obniżać wydajność urządzeń.
  • Niższe zużycie energii – czyste i odgrzybione urządzenia pracują wydajniej, co może prowadzić do obniżenia zużycia energii.
  • Lepszą jakość powietrza – regularny serwis urządzeń pomaga w usuwaniu zanieczyszczeń, które mogą przedostawać się do powietrza, którym oddychają użytkownicy. Może to zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych, takich jak alergie, astma i infekcje.

Co obejmuje serwis klimatyzacji i wentylacji?

Serwis klimatyzacji i wentylacji obejmuje szereg czynności, w tym:

  • Przegląd techniczny – sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, w tym szczelności układu, stanu filtrów i innych elementów.
  • Odgrzybianie – usunięcie pleśni i grzybów, które mogą rozwijać się w urządzeniach.
  • Dokładne mycie i odgrzybianie filtrów, w razie potrzeby wymiana na nowe – filtry powietrza zatrzymują kurz i zanieczyszczenia, które mogą ograniczać przepływ powietrza i powodować nieprzyjemne zapachy.

Jak często należy serwisować klimatyzację i wentylację?

Klimatyzację i wentylację należy serwisować co najmniej raz w roku. W przypadku intensywnego użytkowania urządzeń, należy wykonywać ten serwis częściej, np. co pół roku.

Jak wybrać firmę do serwisu klimatyzacji i wentylacji?

Wybierając firmę do serwisu klimatyzacji i wentylacji, warto zwrócić uwagę na następujące czynniki:

  • Doświadczenie firmy – warto wybrać firmę z wieloletnim doświadczeniem w branży klimatyzacyjnej.
  • Przeszkolona kadra pracowników – pracownicy firmy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, certyfikaty i uprawnienia do wykonywania prac serwisowych.
  • Usługi oferowane przez firmę – warto wybrać firmę, która oferuje szeroki zakres usług, w tym serwis, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji i wentylacji.

Podsumowanie

Regularny serwis klimatyzacji i wentylacji to ważna kwestia, która pozwala zachować sprawność urządzeń i zapewnić bezpieczeństwo dla zdrowia.

Klimatyzacja i wentylacja w biurze, a obowiązki pracodawcy was last modified: by
5/5 - (57 votes)