Klimatyzacja przemysłowa montowana jest w pomieszczeniach o szczególnej specyfice pracy, gdzie należy koniecznie utrzymać odpowiednią temperaturę, wilgotność i czystość powietrza.

Ten dział klimatyzacji przeznaczony jest do dużych powierzchni biurowych, magazynów, centrów handlowych czy hal sportowych. Systemy VRV i VRF zapewniają komfortowe warunki niezależnie od powierzchni danego obiektu.

Serwerownie, laboratoria, pomieszczenia UPS czy centra danych to najczęstsze miejsca gdzie stosowany jest ten system klimatyzacji.

Zastosowanie klimatyzatorów w przemyśle, serwerowni i dużych przestrzeniach biurowych i magazynowych

Klimatyzacja to urządzenie, które pozwala na utrzymanie zadanej temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Jest ona powszechnie stosowana w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.

Klimatyzacja w przemyśle

W przemyśle klimatyzacja jest wykorzystywana do chłodzenia maszyn i urządzeń, a także do utrzymania odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. Klimatyzacja może być stosowana do:

 • Chłodzenia maszyn i urządzeń – klimatyzacja może być wykorzystywana do chłodzenia silników, przekładni i innych elementów maszyn i urządzeń. Dzięki temu można wydłużyć ich żywotność i poprawić wydajność.
 • Utrzymania odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych – odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń, a także do zachowania bezpieczeństwa pracowników.

Klimatyzacja w serwerowni

Serwerownie to pomieszczenia, w których znajdują się serwery, pamięci masowe i inne urządzenia IT. Są one narażone na działanie wysokich temperatur i wilgotności, które mogą powodować uszkodzenie urządzeń. Klimatyzacja jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwerowni i ochrony urządzeń IT.

Klimatyzacja w serwerowni może być realizowana za pomocą:

 • Klimatyzatorów split – klimatyzatory split są instalowane na zewnątrz i wewnątrz serwerowni.
 • Klimatyzatorów kasetonowych – klimatyzatory kasetonowe są montowane w suficie podwieszanym.
 • Klimatyzatorów kanałowych – klimatyzatory kanałowe są instalowane w kanałach wentylacyjnych.

Serwerownie to miejsca, w których przechowywane są dane i systemy informatyczne. Klimatyzacja jest niezbędna do ich prawidłowego działania, ponieważ zapewnia odpowiednie warunki temperaturowe i wilgotnościowe. Klimatyzacja w serwerowni musi być niezawodna i wydajna, aby zapewnić ciągłość działania systemów informatycznych.

Aby zapobiec konsekwencjom awarii klimatyzacji, w serwerowni często stosuje się rozwiązanie polegające na montażu zdublowanego układu klimatyzacji. W przypadku awarii jednego układu drugi układ przejmuje prace, zapewniając ciągłość działania serwerowni.

Dlaczego zdublowany układ klimatyzacji jest tak ważny?

Zdublowany układ klimatyzacji zapewnia redundancję, która jest kluczowa dla ciągłości działania serwerowni. W przypadku awarii jednego układu drugi układ jest w stanie przejąć jego obowiązki, zapewniając, że serwery i inne urządzenia IT będą nadal działać.

Oprócz redundancji, zdublowany układ klimatyzacji może również poprawić wydajność serwerowni. W przypadku, gdy jeden układ pracuje z pełną mocą, drugi układ może pracować z mniejszą mocą, co może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii.

Klimatyzacja dużych przestrzeni biurowych i magazynowych

Klimatyzacja do przemysłu jest niezbędna do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pracowników w dużych przestrzeniach biurowych i magazynowych. Klimatyzacja może być wykorzystywana do:

 • Utrzymania zadanej temperatury i wilgotności powietrza – odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza jest niezbędna do zapewnienia komfortu pracowników i zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów.
 • Oczyszczania powietrza – klimatyzacja może być wykorzystywana do oczyszczania powietrza z kurzu, zanieczyszczeń i innych szkodliwych substancji.
 • Chłodzenia maszyn i urządzeń – klimatyzacja może być wykorzystywana do chłodzenia maszyn i urządzeń, które wytwarzają ciepło.

Klimatyzacja do przemysłu i dużych przestrzeni biurowych i magazynowych może być realizowana za pomocą:

 • Klimatyzatorów centralnych – klimatyzatory centralne są instalowane na dachu lub na zewnątrz budynku.
 • Klimatyzatorów split – klimatyzatory split są instalowane na zewnątrz i wewnątrz budynku.
 • Klimatyzatorów kasetonowych – klimatyzatory kasetonowe są montowane w suficie podwieszanym.

Podsumowanie

Klimatyzacja jest niezbędnym elementem wyposażenia budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i magazynowych. Dzięki klimatyzacji można zapewnić komfort i bezpieczeństwo pracowników, a także chronić maszyny i urządzenia przed uszkodzeniem.

Klimatyzacja do przemysłu jest niezbędna w wielu branżach, w tym w przemyśle, w serwerowniach oraz w dużych przestrzeniach biurowych i magazynowych. Klimatyzacja pomaga w zapewnieniu komfortu pracy i bezpieczeństwa pracowników, a także w utrzymaniu optymalnych warunków dla procesów produkcyjnych i przechowywania danych.

Klimatyzacja do przemysłu was last modified: by