Klimatyzator kasetonowy, pompa ciepła Samsung

Idealne, kompaktowe rozmiary
Tryb autodiagnostyki
Regulacja prędkości wentylatora
Automatyczny nadmuch dookolny

Kategoria:

Opis

Idealne, kompaktowe rozmiary
Montaż klimatyzatora Mini 4Way Cassette można wykonać w łatwy sposób. Ten kompaktowy klimatyzator pasuje do standardowego modułu sufitowego o wymiarach 600 x 600. Nie są wymagane żadne dodatkowe przeróbki budowlane i skraca się czas prac przygotowawczych, co pozytywnie wpływa na koszty w firmie.

Tryb autodiagnostyki
Tryb autodiagnostyki klimatyzatora natychmiast ostrzega użytkowników o wystąpieniu ewentualnych usterek. Kod błędu oraz wskaźnik LED umożliwiają szybkie rozpoznanie problemu przez techników, co pozwala skrócić czas naprawy. Dzięki temu trybowi można zapewnić efektywniejsze i oszczędniejsze działanie instalacji w firmie.

Regulacja prędkości wentylatora
Dzięki możliwości regulacji prędkości wentylatora do wysokości sufitu klimatyzator Mini 4Way Cassette można dostosowywać do potrzeb firm. Dzięki modyfikacji segmentowego przełącznika dwustanowego (DIP) w obudowie dwurzędowej na płytce drukowanej klimatyzatora zwiększyła się wydajność urządzenia, a świeże powietrze może docierać do wszystkich części pomieszczenia, zapewniając równomierny rozkład temperatur.

Automatyczny nadmuch dookolny
Klimatyzator jest wyposażony w innowacyjny układ równomiernej dystrybucji zimnego i ciepłego powietrza przy minimalnym poziomie hałasu. Wydajny system zapewnia dokładne klimatyzowanie różnego rodzaju pomieszczeń.

Wydajny przepływ powietrza
Szerokie lamele klimatyzatora Mini 4Way Cassette zapewniają wydajny przepływ powietrza bez strat energii. Klimatyzator wewnętrzny zapewnia nadmuch zimnego lub ciepłego powietrza na dużą odległość bez konieczności stosowania wielu urządzeń.

Żadnych problemów ze skroplinami
Innowacyjny zawór zwrotny pompy spustowej uniemożliwia skroplinom cofanie się do miski. Dzięki zminimalizowaniu poziomu wody w misce na skropliny nie trzeba już martwić się o stan wody w zbiorniku lub przelewanie się skroplin do pomieszczeń. Klimatyzator Mini 4Way Cassette zapewnia świeże i czyste powietrze bez wprowadzania zanieczyszczeń do klimatyzowanych pomieszczeń.

Klimatyzator kasetonowy, pompa ciepła Samsung was last modified: by